► Billigaste flygpriser just nu

Ansett Australia var Australiens näst största flygbolag efter Qantas Airways. På grund av ekonomiskt obestånd placerades det under hösten 2001 under förvaltarskap och från och med den 4 mars 2002 har alla flygningar ställts in.
Ansett blev en ikon och i hög grad bidragit till utvecklingen av flyget i Australien under sin 66-åriga liv.