► Billigaste flygpriser just nu

Equatorial Congo Airlines var det nationella flygbolaget i Republiken Kongo. Besättningar och teknisk support tillhandahölls av Genèvebaserade PrivatAir och därmed undvek flygbolaget att ingå i förteckningen över lufttrafikföretag som förbjudits i Europeiska unionen.
Flygbolaget avbröt all verksamhet den 10 oktober 2016, PrivatAir avslutade samtidigt alla tjänster för flygbolaget.