► Billigaste flygpriser just nu

Jämtlands Flyg AB är ett familjeföretag som baserar sin verksamhet helt och hållet på helikoptrar.
Med säkerhet, effektivitet och med fjällen som hemmaplan utför Jämtlands Flyg allt från brandbekämpning, viltvård, rensamling och avancerade lyftjobb till snabba persontransporter och helikopterskidåkning.