► Billigaste flygpriser just nu

► Widerøe

Bolaget trafikerar främst ett antal inrikeslinjer i Norge, men har även några få utrikes linjer till Sverige, Danmark och Storbritannien. Bolaget flyger till många mindre flygplatser i Norge, ofta med korta, vindutsatta och svåra landningsbanor.


Safety rating: 7/7