► Ankomster och avgångar

Flygplatsen invigdes 1987 och har sedan dess byggts ut i etapper. Idag är flygplatsens rullbana 1510 x 30 m och kan ta emot medelstora flygplan. Flygtrafiken kan även bedrivas under svåra väderförhållanden tack vare de avancerade inflygningshjälpmedel som finns. Flygplatsen används även till stor del av taxiflyg och charterflygbolag, men också privatflygare och flygskolor nyttjar flygplatsens faciliteter. Trafikverket upphandlar flygtrafiken till Stockholm från Hagfors och även den från Torsby. Samtliga flygningar startar i Torsby och mellanlandar i Hagfors.

► Billiga flyg till hela världen

► AIS Airlines