Ankomster och avgångar

En regional flygplats som ligger på Gistgårdsön i Ångermanälven. Flygplatsen invigdes 1974. Från 1984 har flygplatsen haft en direktlinje till Stockholm. Fram till 1997 drevs flygplatsen av Kramfors kommun med stöd från Sollefteå kommun. Flygplatsbolaget bildades 1997 med Kramfors och Sollefteå kommuner som delägare. Övergången till bolagsform gav båda kommunerna samma möjlighet till insyn och möjlighet att påverka verksamheten.

► Billiga flyg till hela världen

► NextJet