Ankomster och avgångar

Pajala Airport, tidigare Pajala-Ylläs Airpor. Pajala Flygplats ligger ca 12 km eller 6.5 nm väster om Pajala tätort, utmed riksväg 395. Flygplatsen ligger inom fjällområde enligt AIP samt i omedelbar närhet till FIR gräns mellan Sverige och Finland.

► Billiga flyg till hela världen

► Jonair