Det finns i dag inget trafikflyg från Skövde flygplats. Numera används flygplatsen för bland annat privatflyg, ambulansflyg och taxiflyg. Det var till betydande del tåget, som tar två timmar till Stockholm och två och en halv timma till Arlanda, som konkurrerade ut flyget.

► Billiga flyg till hela världen