Den reguljära flygtrafiken är nedlagd, sedan juni 2010. Fram till dess flögs en eller två flygningar per vardag till Stockholm-Arlanda. Närmaste flygplatser med reguljär trafik är Vilhelmina, Lycksele och Umeå.

► Billiga flyg till hela världen