►Victorinox

De flesta känner igen Victorinox som ”Official Swiss Army Knife”, en titel endast Victorinox får använda sig av. Men de är nog främst kända som en av två leverantörer av knivar till den schweiziska armén. Knivarna kommer i olika storlekar med varierande funktioner och användningsområden. Eftersom kniven ursprungligen kom till då den schweiziska armén behövde en kniv som kunde mer än bara att skära, exempelvis öppna burkar, justera vapen och såga kom den klassiska armékniven till.