Bilresa till forna Jugoslavien

Scan1446  Scan1448  Split 007  Westberlin 014 
spli112  Ostberlin 013  Split 005  spli104 
spli103  spli106  Westberlin 012  split001 
split009  spli101  spli102  Westberlin 005 
Split 010  Westberlin 006  Westberlin 009  Westberlin 011 
Westberlin 013  Westberlin 015  Westberlin 019  Westberlin 020 
Ostberlin 011  Ostberlin 012  prag001  Westberlin 004 
Balaton 002  Balaton 004  Balaton 006  Budapest 001 
Budapest 006  Budapest 008  Prag 002  Split 002 
Tjeckoslovakien 001  Tjeckoslovakien 002  Tjeckoslovakien 003  Westtberlin 001 
Westberlin 008  Westberlin 010  Westberlin 018  Westberlin 023